Varmt välkommen Michael Tanskanen

Michael har under sin karriär varit inblandad i flera delar kring stål- och produktionsindustrin i olika roller på företag som Ferruform, Gestamp Hardtech, Swerea Mefos samt Conex. I grunden är Michael konstruktör/produktutvecklare samt beräkningsingenjör. De senaste åren har Michael i huvudsak arbetat som chef och projektledare med inslag av sales, offertarbete och förhandlingar, men har under åren behållit sitt gedigna teknikintresse och alltid parallellt arbetat operativt i olika uppdrag och projekt. Michael är utbildad civilingenjör inom maskinteknik samt högskoleingenjör inom energiteknik.