Nytt stort uppdrag – nya rekryteringar!

Licab har vunnit ett uppdrag av Trafikverket där kontraktssumman uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Kontraktet rör projektering för upprustning av en del av riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala.

Vi uppskattar att kontraktet innebär att ett tjugotal personer kommer sysselsättas i minst tre år framöver i och med det nya uppdraget. Nu står vi inför en spännande utmaning att rekrytera för att fylla upp alla viktiga roller i projektet. I det här uppdraget kommer vi att använda personal både från våra kontor i Norrbotten och vårt kontor i Stockholm.

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att höra av dig om du är intresserad av att jobba med oss. Många olika kompetenser behövs, både i det här projektet och för andra spännande projekt vi är involverade i.