Vi hälsar Annika Larsson välkommen till oss

Annika kommer närmast från ÅF där hon arbetat som uppdragsledare för framtagande av järnvägsplaner för Norrbotniabanan delen genom Skellefteå. Hon har innan dess jobbat som projektledare på Trafikverket under ett flertal år. Annika har erfarenhet av framförallt planering och projektering av väg- och järnvägsprojekt och är i grunden civilingenjör inom Samhällsbyggnadsteknik.