Välkommen till oss Maria Mörtvik

Maria är utbildad civilingenjör inom Industriell produktion och Industriell logistik och kommer närmast från NEAB där hon arbetat som VD och konsult.
Maria började sin bana som produktionstekniker på Swedish match där hon arbetade till största del med förbättringsprojekt i produktionen. De senaste 11 åren har hon arbetat både som ledare och konsult, där konsultrollen främst har varit mot stora bygg och anläggningsprojekt inom gruvindustrin för att ta fram arbetssätt och metoder för att kvalitetssäkra anläggningsdokumentationen och samordna det arbetet. Maria har även haft uppdrag som samordnare BASP och brand samt olika mindre förbättringsprojekt.