Vi välkomnar Victoria Alkeby till Licab

Victoria kommer närmast från Infra Management i Norr AB där hon har arbetat som konsult med bland annat järnvägsplaner, kvalitetsledning och dokumentstyrning i anläggningsprojekt. I grunden är Victoria civilingenjör med produktionsinriktning och har under flera år arbetat som kvalitetschef inom fordonsindustrin.