Vi hälsar Mats Fredriksson välkommen till oss

Mats kommer närmast från Signalbolaget där han verkat som VD i Borlänge. Han har även jobbat som platschef på Malmbanan samt produktionschef för alla VR Tracks drift- och underhållsentreprenader över hela Sverige. Mats har störst erfarenhet av stora entreprenader, men även som infrastrukturförvaltare och sakkunnig i järnvägsfrågor åt LKAB.