Vi hälsar Joachim Ytterstene välkommen till oss

Joachim kommer närmast från entreprenadsidan, där han verkat som VD på bland annat VR Track och Infraservice Group. Innan det så var han biträdande projektchef på Citybanan i Stockholm. Joachim har hög kompetens och erfarenhet av stora och komplicerade infrastrukturprojekt från de olika rollerna entreprenör, beställare och konsult.