Välkommen tillbaka Ola

Ola har åter börjat hos oss efter några år borta hos en annan arbetsgivare. Ola är utbildad civilingenjör maskinteknik och jobbar normalt i basindustriprojekt med ledningsuppdrag inom utrednings-, projekterings- och anläggandefaser. Ola har även mångårig erfarenhet av utveckling och investeringar inom bilindustrin.