Vi deltar på Samhällsbyggnadsdagarna!

2017 samhällsbyggnadsdagarna

Licab har deltagit på tvådagarskonferensen Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm 11-12 oktober, som bjöd på ett brett spektra av goda talare och intressanta föredrag inom samhällsbyggarbranschen. Vi har fått med oss tankar och kunskap om bland annat vikten av att skapa av en gemensam vision i tidigt skede mellan samtliga aktörer i ett samhällsbyggnadsprojekt, samnyttjande av fastigheter och funktioner, urbanitet och livsmiljö, smarta städer, klimatsmarta metoder, artificial inteligence, förvaltning av 3D-fastigheter och nya rättsfall inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi.