Idag börjar Patrik Holmgren hos oss

Patrik har en grund inom arbetsmiljöområdet från industri-, energi- och infrastrukturbransch. Har mer eller mindre huvudsakligen verkat i området sedan 1995 genom olika anställningar i olika organisationer (Vattenfall Service, Arbetsmiljöverket, Vattenfall Vattenkraft) och som konsult inhyrd i investeringsprojekt. Han kommer närmast från Vattenfall Vattenkraft där han uppbar rollen som arbetsmiljösamordnare för bolaget.